"send several weeks" — Słownik kolokacji angielskich

send several weeks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij kilka tygodni
  1. send czasownik + week rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I sent her home three weeks- ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo