"send Troops" — Słownik kolokacji angielskich

send Troops kolokacja
Popularniejsza odmiana: send troops
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij Wojsko
  1. send czasownik + troop rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then 500 troops were sent in to take control over the area.

    Podobne kolokacje: