"send away" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "send away" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"send away" — Słownik kolokacji angielskich

send away kolokacja
Popularniejsza odmiana: sent away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamów
  1. send czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He was sent away to the south, to a couple who could not have children.

    Podobne kolokacje: