"go to send" — Słownik kolokacji angielskich

go to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idź do wysyłać
  1. go czasownik + send czasownik
    Zwykła kolokacja

    Then I am going to send you on a trip.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo