"begun sending" — Słownik kolokacji angielskich

begun sending kolokacja
Popularniejsza odmiana: begin sending
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaczęte wysyłanie
  1. begin czasownik + send czasownik
    Luźna kolokacja

    When that didn't work, she began sending me pictures of you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo