"send several troops" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: send troops
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij kilka wojska
  1. send czasownik + troop rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then 500 troops were sent in to take control over the area.

    Podobne kolokacje: