"send one's troops" — Słownik kolokacji angielskich

send one's troops kolokacja
Popularniejsza odmiana: send troops
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś wojsko
  1. send czasownik + troop rzeczownik
    Silna kolokacja

    Then 500 troops were sent in to take control over the area.

    Podobne kolokacje: