"send one's soldiers" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: send soldiers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś żołnierze
  1. send czasownik + soldier rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The report said more than 1,000 soldiers and medical workers were sent into the area.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo