"send one's soldiers" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: send soldiers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś żołnierze
  1. send czasownik + soldier rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But we certainly don't need to send 250,000 soldiers to get at it.

    Podobne kolokacje: