"send several soldiers" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: send soldiers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij kilku żołnierzy
  1. send czasownik + soldier rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But we certainly don't need to send 250,000 soldiers to get at it.

    Podobne kolokacje: