"send one's man" — Słownik kolokacji angielskich

send one's man kolokacja
Popularniejsza odmiana: send men
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś człowiek
  1. send czasownik + man rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We still do not know who sent the man, or why.

    Podobne kolokacje: