"send shares" — Słownik kolokacji angielskich

send shares kolokacja
Popularniejsza odmiana: send one's shares
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij akcje
  1. send czasownik + share rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The results sent shares higher by 10.5 percent on Tuesday, to close at $20.67.

    Podobne kolokacje: