"send Comments" — Słownik kolokacji angielskich

send Comments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij Komentarze
  1. send czasownik + comment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Please feel free to send us your comments and questions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo