"send a check" — Słownik kolokacji angielskich

send a check kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij czek
  1. send czasownik + check rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He wrote that after the black child died, the parents of the white boy sent his family a check for $10,000.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo