"send wave" — Słownik kolokacji angielskich

send wave kolokacja
Popularniejsza odmiana: send shock waves
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij falę
  1. send czasownik + wave rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The news of his death sent shock waves through the music department's across the state.

    Podobne kolokacje:

podobne do "send wave" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "send wave" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne