"create waves" — Słownik kolokacji angielskich

create waves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): utwórz fale
  1. create czasownik + wave rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The court order created waves, as she feared it would.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo