"send shock waves" — Słownik kolokacji angielskich

send shock waves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij wstrząsy
  1. send czasownik + wave rzeczownik
    Silna kolokacja

    The news of his death sent shock waves through the music department's across the state.

    Podobne kolokacje:

podobne do "send shock waves" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "send shock waves" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
inne