BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send several money" — Słownik kolokacji angielskich

send several money kolokacja
Popularniejsza odmiana: send money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać kilka pieniądze
  1. send czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After a long time, my people sent me money to come home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo