"send DONATIONS" — Słownik kolokacji angielskich

send DONATIONS kolokacja
Popularniejsza odmiana: send donations
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij Datki
  1. send czasownik + donation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Parents often send donations to the fund that include money from their children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo