"send donations" — Słownik kolokacji angielskich

send donations kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij datki
  1. send czasownik + donation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Parents often send donations to the fund that include money from their children.

    Podobne kolokacje: