MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"send one's people" — Słownik kolokacji angielskich

send one's people kolokacja
Popularniejsza odmiana: send people
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś ludzie
  1. send czasownik + people rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The three companies sent a total of 530 people to Mexico between 1904 and 1907.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo