"send faxes" — Słownik kolokacji angielskich

send faxes kolokacja
Popularniejsza odmiana: send a fax
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij faksy
  1. send czasownik + fax rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Find someone who has sent or received a fax in the last month.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo