"send stock" — Słownik kolokacji angielskich

send stock kolokacja
Popularniejsza odmiana: send one's stock
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij towar
  1. send czasownik + stock rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The news sent the company's stock down nearly 8 percent.

    Podobne kolokacje: