"send one's stock" — Słownik kolokacji angielskich

send one's stock kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś towar
  1. send czasownik + stock rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The news sent the company's stock down nearly 8 percent.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo