14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"stock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stock rzeczownik

rzeczownik + stock
Kolokacji: 154
technology stock • housing stock • chicken stock • fish stock • growth stock • Internet stock • company stock • bank stock • oil stock • ...
stock + rzeczownik
Kolokacji: 163
stock market • stock price • stock exchange • stock option • stock fund • stock offering • stock index • stock analyst • stock car • ...
stock + czasownik
Kolokacji: 106
stock falls • stock rises • stock closes • stock trades • stock drops • stock soars • stock plunges • stock goes • stock jumps • ...
czasownik + stock
Kolokacji: 84
buy stocks • sell stock • own stock • issue stock • take stock • add stock • hold stock • purchase stock • donate stock • use stock • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
3. own stock = posiadaj towar own stock
5. take stock = rozważać szczegółowo take stock
9. donate stock = ofiaruj towar donate stock
10. use stock = towar wykorzystania use stock
11. put stock = położony towar put stock
  • The news sent the company's stock down nearly 8 percent.
  • The news sent the company's stock down $1.75 a share, to $8.75.
  • The news sent the company's stock down $1.625, to $43.25.
  • The report sent the bank's stock up 76 cents yesterday, to close at $82.50 a share.
  • Amazon.com made a series of announcements recently that three months ago would have sent its stock up 30 percent.
  • The news sent its stock down $2.19, or 7.3 percent, to $27.63.
  • The loss at Chase sent its stock down $1.625 a share, to $27.75.
  • The news sent the company's stock up $4.375, to $84.25.
  • That sent big stocks up even when smaller ones were suffering.
  • That sent stocks to their greatest gains in more than five years.
13. make stock = marki towar make stock
14. pick stocks = wybierz towary pick stocks
15. stock valued = towar wycenił stock valued
18. offer stock = towar oferty offer stock
19. invest in stocks = zainwestuj w towary invest in stocks
20. acquire in stock = nabądź na składzie acquire in stock
21. stand stock = towar stojaka stand stock
22. get stock = mieć towar get stock
23. receive stock = otrzymaj towar receive stock
25. give stock = daj towar give stock
26. find stocks = znajdź towary find stocks
28. push one's stock = popychać czyjś towar push one's stock
29. cause one's stock = powodować czyjś towar cause one's stock
przymiotnik + stock
Kolokacji: 167
common stock • preferred stock • rolling stock • blue-chip stock • individual stock • small stock • American stock • large stock • ...
przyimek + stock
Kolokacji: 17
into stocks • among stocks • in stock • of stock • for stocks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.