"send the information" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: send information
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przesyłaj informację
  1. send czasownik + information rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You do not need to send all the required information at once.

    Podobne kolokacje: