"send several people" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: send people
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij kilku ludzi
  1. send czasownik + people rzeczownik
    Silna kolokacja

    The three companies sent a total of 530 people to Mexico between 1904 and 1907.

podobne do "send several people" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "send several people" po angielsku

przymiotnik