TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"send ambassador" — Słownik kolokacji angielskich

send ambassador kolokacja
Popularniejsza odmiana: send ambassadors
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij ambasadora
  1. send czasownik + ambassador rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I mean, who would you send as ambassadors to another race?