"send ambassadors" — Słownik kolokacji angielskich

send ambassadors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij ambasadorów
  1. send czasownik + ambassador rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I mean, who would you send as ambassadors to another race?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo