"send one's thoughts" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś myśli
  1. send czasownik + thought rzeczownik
    Silna kolokacja

    I am with you, he sent his thoughts after her.