"send reinforcements" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij wzmocnienia
  1. send czasownik + reinforcement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1916 they sent reinforcements and formed the 2nd Army.

    Podobne kolokacje: