"send one's pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: send pictures
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś obrazy
  1. send czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    First, make sure your phone has the right plan for sending pictures.

    Podobne kolokacje: