"send missionaries" — Słownik kolokacji angielskich

send missionaries kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij misjonarzy
  1. send czasownik + missionary rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He became very involved with plans to send missionaries to Hawaii.

    Podobne kolokacje: