"send several ships" — Słownik kolokacji angielskich

send several ships kolokacja
Popularniejsza odmiana: send ships
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij kilka statków
  1. send czasownik + ship rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A ship had been sent in response to that call.

    Podobne kolokacje: