"ship owned" — Słownik kolokacji angielskich

ship owned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): statek posiadał
  1. own czasownik + ship rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Apparently the last ship owned by the company was sold in 1986.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo