"send ships" — Słownik kolokacji angielskich

send ships kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij statki
  1. send czasownik + ship rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A ship had been sent in response to that call.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo