"send workers" — Słownik kolokacji angielskich

send workers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij robotników
  1. send czasownik + worker rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the executives had not yet decided where to send workers.

    Podobne kolokacje: