BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"send one's kids" — Słownik kolokacji angielskich

send one's kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś dzieci
  1. send czasownik + kid rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Why not simply send your kids to a good state school?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo