"send scouts" — Słownik kolokacji angielskich

send scouts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij skautów
  1. send czasownik + scout rzeczownik
    Silna kolokacja

    Every club in London had sent scouts to see him play.

    Podobne kolokacje: