"send one's child" — Słownik kolokacji angielskich

send one's child kolokacja
Popularniejsza odmiana: send one's children
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś dziecko
  1. send czasownik + child rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Some day your brother's child will be sent to you.

    Podobne kolokacje: