"send one's children" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś dzieci
  1. send czasownik + child rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some day your brother's child will be sent to you.

    Podobne kolokacje: