"send units" — Słownik kolokacji angielskich

send units kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij jednostki
  1. send czasownik + unit rzeczownik
    Silna kolokacja

    They're sending units up from our right flank like fire brigades.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo