MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"send a messenger" — Słownik kolokacji angielskich

send a messenger kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij posłańca
  1. send czasownik + messenger rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She never once sent a messenger or anything after Mother died.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo