PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send reporters" — Słownik kolokacji angielskich

send reporters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij reporterów
  1. send czasownik + reporter rzeczownik
    Silna kolokacja

    The magazine sent reporters to major cities in 35 countries to study public courtesy.

powered by  eTutor logo