"send students" — Słownik kolokacji angielskich

send students kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij studentów
  1. send czasownik + student rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    All foreign students will be sent home to continue their studies.

    Podobne kolokacje: