"send copies" — Słownik kolokacji angielskich

send copies kolokacja
Popularniejsza odmiana: send a copy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij odpisy
  1. send czasownik + copy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But this particular school has never sent parents a copy.

    Podobne kolokacje: