BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"send a copy" — Słownik kolokacji angielskich

send a copy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij odpis
  1. send czasownik + copy rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A copy of today's report is being sent to him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo