"send supplies" — Słownik kolokacji angielskich

send supplies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij zaopatrzenie
  1. send czasownik + supply rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Just send us supplies and any of my men who wish to come back.

    Podobne kolokacje: