BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send MONEY" — Słownik kolokacji angielskich

send MONEY kolokacja
Popularniejsza odmiana: send money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij Pieniądze
  1. send czasownik + money rzeczownik
    Silna kolokacja

    After a long time, my people sent me money to come home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo