"send a chill" — Słownik kolokacji angielskich

send a chill kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij chłód
  1. send czasownik + chill rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But more than that, her final words sent a chill down his back.

    Podobne kolokacje: