"give a chill" — Słownik kolokacji angielskich

give a chill kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wskazuj chłód
  1. give czasownik + chill rzeczownik
    Silna kolokacja

    The words gave her a chill, as they always did.

    Podobne kolokacje: